BOUW AAN KWALITEIT LEEFRUIMTE

Geld is uiteraard een cruciaal middel om te kunnen produceren, maar komt de bouw alleen in beweging met geld? Het stilvallen van de waan van de dag stemt mij vooral tot nadenken over onze toegevoegde waarde – gevoed door een gevoel van onbehagen. Er zijn nogal wat locaties in het land waar de gebouwde omgeving me echt mistroostig stemt, en mij niet alleen.
Dat speelt niet in mijn eigen projecten. Maar ik heb wel vraagtekens bij het rendement van mijn inzet: altijd weer die concessies aan de voldongen feiten schuurt met mijn verantwoordelijkheidsgevoel en op menselijk vlak zijn er te veel onnodige conflicten.

Hoe doen we dat straks als de productie weer op gang komt? Welke waarde gaat de bouw leveren aan de opgave van de toekomst? Wat is mijn bijdrage daaraan?
In essentie bepalen wij veel aan de leefruimte van onze samenleving. Dat wat ons als mensen omringt heeft veel invloed op ons welbevinden, of we ergens echt willen ‘zijn’. Hoe draagt de kwaliteit van de ruimtelijke ingrepen die we doen daar straks maximaal aan bij?

In gesprekken merk ik dat mijn vraagtekens gedeeld worden, veel mensen in de bouw hebben zo hun eigen versies daarvan opgebouwd in de loop van de jaren. Er is ook al veel in gang gezet.
Primair werken vanuit de verantwoordelijkheid voor de ruimte waarin we leven wil ik daar graag aan toevoegen. Voor mij betekent dat elkaars inzet in samenwerkingen versterken zodat alle aandacht en energie naar de kwaliteit kan gaan. Gericht op kwaliteit: van het ruimtelijke eindresultaat en van de menselijke inzet – ook als basis voor duurzame inkomsten.

Ik heb mezelf een half jaar gegeven om de rust te benutten en met deze vraagtekens aan de slag te gaan – ik hoop dat iedereen wil aanhaken die zich door deze invalshoek aangesproken voelt.
Als start is er een aanmeldplatform om van daaruit een stapsgewijze zoektocht te maken, die voor iedereen eigen aanknopingspunten voor de toekomst op moet leveren.
Ik nodig je uit voor stap 1:  www.leefruimte.eu.

Aletta van Aalst – architect

Doe mee: